jux.com

Als je eenmaal begonnen bent met het maken en verzamelen van digitaal materiaal, wil je het ook aantrekkelijk presenteren. Een van de mogelijkheden om dit eenvoudig en snel te doen, is jux.com

Het vak informatica op VC Walterbosch werkt veel met tutorials en on line lessen, en heeft daarom al zijn lessen op jux online gezet, op vcinformatica.jux.com

jux

Een ander mooi voorbeeld is de site van oud-collega Marlies Schoonen, die prachtige tutorials maakt voor het vak scheikunde en deze plaatst op jux. Kijk maar eens op Scheikunde.jux.com

jux-marlies

Advertenties

“Today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach”

“Today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach”, aldus Marc Prensky2. Om niet te verdrinken in de overvloed aan informatie in een wereld waarin technologie alomtegenwoordig is, heeft de jonge generatie zich aangepast. Jongeren van tegenwoordig hebben geleerd om anders om te gaan met deze overvloed aan informatie, anders dan alle generaties voor hen.

Klassieke onderwijsmethoden sluiten nauwelijks meer aan bij de belevingswereld van deze generatie jongeren. Er wordt dan ook gezocht naar alternatieve manieren voor het overbrengen van nieuwe kennis, kunde en attitudes. In dit onderzoek bekijkt Kay de Roos de mogelijkheden die Augmented Reality (AR)3 kan bieden in die educatieve context.