Daniel Pink, Drive

Het laatste boek van Daniel pink, schrijver van verschillende bestsellers over motivatie en de veranderende wereld van werk en opleiding, is onder handen genomen door het animatieteam van Cognitive Media. Dat levert stof tot nadenken!

Advertenties